Pollare vid utomhusbelysning

Pollare som är utrustade med belysning kan användas för en rad olika syften. Till exempel är kortare pollare lämpliga om en gångväg ska belysas. Längre pollare fungerar utmärkt om exempelvis en uteplats ska belysas eller om någon trädgårdsdetalj behöver ytterligare förstärkning när mörkret faller. Kontrasten mellan ljus och mörker kan man laborera mycket med och uppnå förtjusande effekter. För att uppnå en mer dynamisk effekt rekommenderas att vara någorlunda sparsam med pollarna då det finns en risk att man får samma ljusnivå överallt, och på så vis går miste om kontrasterna.


Pollare utrustade med belysning finns i många olika designer, färger och material. Belysningen kan skilja sig åt och det görs skillnad på riktad belysning och spridd belysning. En mer riktad belysning är lämpad för att framhäva detaljer. Vilken belysning som är bäst lämpad beror på omgivning och miljö, men framför allt på enskilt tycke och smak.


Vad gäller belysningars strömförsörjning så är det betydligt mer ekonomiskt att kalkylera med belysningen som en del av budgeten inför ett nytt husbygge. Det är bättre än att dra strömkablar i efterhand. Men i många fall finns det dessvärre inget val än att dra strömkablar i efterhand. Hur som helst så uppmanas att i båda fallen använda väderskyddade kontakter.


En tomt kan ramas in på många sätt, men det har blivit allt mer vanligare att kättingar förankrade i ett flertal pollare används. Dessa pollare kan i sin tur vara utrustade med stämningsfull belysning.


Det finns en uppsjö av olika varianter av pollare utrustade med belysning, och inför ett köpval bör man beakta att pollarna ska hålla för varierande väderlag och vara resistenta mot rost. Väljer man exempelvis stålpollare så bör de vara varmförzinkade och pulverlackerade för längsta livslängd.