Påkörningsskydd

Pollare som påkörningsskydd

Påkörningsskydd brukar utgöra en viktig del av vissa arbetsplatsskydd. Dessa manifesteras i form av vissa typer av pollare som är utplacerade i miljöer där skydd av någon anledning krävs. Syftet är att höja uppmärksamheten kring riskfyllda områden, vilket i sin tur ger en ökad trygghet på arbetsplatsen. I många fall kräver dessutom arbetsmiljöverket att pollare måste placeras ut för att uppfylla uppgiften som innebär att skapa en bättre arbetsmiljö. I trafiken kan varianter av pollare användas som påkörningsskydd för trafikavstängningar med syftet att höja säkerheten för såväl trafikanter som vägarbetare.


Anledningen till att det ibland finns påkörningsskydd i angränsning till vissa butiker är för att minska risken för att potentiella brottslingar ska demolera skyltfönster och väggar med sina fordon. Och en del av dessa pollare är kombinerade påkörningsskydd med det ytterligare syftet att tjäna som utsmyckning, och ibland är kättingar förankrade mellan pollarna, vilket samtidigt ger ett avgränsande intryck.


Ofta gjuts pollarna ner i marken med hjälp av armeringsjärn. I inomhusmiljö, till exempel i en fabrik, brukar pollarna fästas med bultar. Pollarnas syfte är då att skydda maskiner, pallställ med mera.


Pollarnas material kan variera i allt från tryckimpregnerat trä eller stål, men de tillverkas också i flexibla gummimaterial. Många tillverkare varmförzinkar sina stålpollare för att uppnå ett bättre rostskydd. Och för att ytterligare förbättra rostskyddet så används pulverlack som appliceras jämnt över ytorna. Stålpollare föredras i utomhusmiljöer där luften har större halter av föroreningar, vilket kan vara i tätorter, över hav och vid kusten. Utomhus i industrimiljöer bör pollarna kunna motstå svavelföroreningar. I exempelvis inomhusmiljöer med låga föroreningshalter kan med fördel gummipollare användas.