Pollare

Pollare är ett brett samlingsnamn för stolpliknande föremål med varierande specifika ändamål. I stadsmiljöer förekommer ofta utplacerade pollare med det främsta syftet att avgränsa mellan fotgängare och vägtrafik. De kan också användas som exempelvis parkeringsstopp.

Pollare kan också vara utrustade med belysning, vilka kan finnas i trafikmiljöer men också som inredning i exempelvis en trädgård. På vissa arbetsplatser kan pollare fungera som påkörningsskydd och vara utplacerade för att spärra av områden eller skydda maskiner med mera. En annan typ av pollare är de som finns i hamnar, i vilka båtar förtöjs.

Avgränsande pollare upplevs mer subtilt än exempelvis staket och stängsel. Ett mellanting skulle kunna utgöras av de pollare som har kättingar förankrade mellan sig.

Stålpollare i utomhusbruk och i offentliga miljöer har ofta ett diametermått mellan 60 och 244,5 millimeter. Ungefär 400 millimeter av pollarnas totala längd förankras under marken, och pollarnas höjd ovan mark är i de flesta fall 800 eller 1100 millimeter. För att eliminera risken att rost ska uppstå så varmförzinkas stålpollarna och pulverlackeras i varierande RAL- färger.

Pollare i betong måste vara specialarmerade och fastgjutas minst en tredjedel ner i marken.