Förtöjning

Pollare vid förtöjning

De pollare som är placerade vid hamnar eller vid andra båtplatser används för att förtöja båtar eller fartyg. Vanligtvis är denna typ av pollare tillverkade i saltvattensbeständig metall med en hög magnesiumhalt samt hög hållfasthet. En del pollare är även utrustade med belysning och ger dels ett stämningsfullt ljus från bryggan eller hamnen, men också en bättre vägledning för inkommande båttrafik.


Vad man bör ha i åtanke är att pollarna ska vara så pass rejäla att förtöjningsgodset kan fästas ordentligt i dem. Pollarna måste vara välmonterade och kunna motstå diverse påkänningar som till exempel extremt väderlag. Vidare måste pollarna vara väl rundande i sin utformning för att tågvirket i form av exempelvis en tross eller en lina inte ska nötas sönder. Ofta finns det inte enbart pollare i hamnen eller på bryggan utan även båtarna kan vara utrustade med vissa varianter av pollare. I exempelvis en småbåtshamn är det knappast önskvärt att båten vid hårt väderlag kolliderar med grannens. Därför rekommenderas att fästa båten i de aktre pollarna för att stabilisera båten så att den inte ofrivilligt girar åt höger eller vänster.


Man bör alltid förtöja med utgångspunkten att det faktiskt kan bli storm, och alltid fästa tågvirket i pollaren ordentligt. Det minimerar risken för eventuella olyckor. Och för att inte pollarna ska lossna vid kraftiga ryck så bör de vara fastmonterade med bultar, och allra helst i rostfritt stål. Dessutom bör pollarna vara förstärkta med fästen på undersidan för att ytterligare minimera risken att de ska lossna.


Ibland finns det pollare i hamnarna som inte är avsedda för förtöjning utan istället för utsmyckande avgränsning med kättingar förankrade mellan pollarna.